Bò khô Nha Trang loại hảo hạng, gói 500 gram [Seavy Nha Trang]

385,000 VNĐ