Cặp Cá ngựa biển thiên nhiên

360,000 VNĐ

Khô cá ngựa thiên nhiên dùng để chế biến ngâm được đánh bắt từ biển thiên nhiên size lớn, có nhiều công dụng.

Đóng gói: cặp 2 con