Chả ram tôm đất Nha Trang, gói 500 gram

95,000 VNĐ