Mắm cái cá cơm Nha Trang loại nguyên con

30,000 VNĐ