Mực khô lớn đại, 6 đến 8 con kg, gói 500 gram

700,000 VNĐ