Xoài sấy dẻo Nha Trang loại 1, gói 250 gram

60,000 VNĐ