Tôm

Showing all 10 results

Tôm là loại hải sản được nuôi thương mại và đánh bắt trong vùng biển Việt Nam.

Tại Nha Trang, Khánh Hòa là nơi có ưu điểm rất lớn có thể nuôi tôm cho năng suất cao, chất lượng tôm rất ngon.

Có nhiều loại tôm được cung cấp tại Nha Trang: tôm hùm, tôm thẻ, tôm mủ ni,…

.
.
.
.