Yến Sào Tinh Chế

Showing all 7 results

Yến sào tinh chế cũng là sản phẩm thật 100%, được các công nhân gắp lông yến sau đó đúc thành khuôn tổ yến, rồi hấp và hong khô.

Yến Seavy cung cấp là yến được khai thác từ nhà yến tại Khánh Hòa, đảo tại Khánh Hòa, nên chất lượng yến cực kỳ cao.

.
.
.
.