Showing all 23 results

Sản phẩm được Seavy lựa chọn khá đa dạng: phơi khô,1 nắng, tẩm gia vị.

Vùng biển Khánh Hòa nổi tiếng với hải sản, trong đó cá được người dân đánh bắt trong ngày rồi mang vào đất liền bán.

Khi trúng mùa, cá được đánh bắt nhiều thì người dân sẽ phơi khô để bảo quản tốt hơn. Hoặc chế biến hay tẩm gia vị để thực khách có thể ăn liền, làm những món ăn vặt cũng khá ngon.

Seavy cung cấp nhiều loại cá biển, đa dạng sản phẩm để quý khách lựa chọn.

.
.
.
.