Gia vị

Showing all 25 results

Danh mục gia vị Nha Trang của Seavy phong phú, đa dạng, tổng hợp các tinh hoa của vùng biển Khánh Hòa.

Dựa vào nguồn gốc, gia vị có thể được chia thành 4 loại bao gồm: gia vị có nguồn gốc thực vật, gia vị có nguồn gốc động vật, gia vị lên men vi sinh và gia vị có nguồn gốc vô cơ.

Cụ thể, danh mục này của Seavy gồm: nước mắm, muối, các loại mắm cá,…

.
.
.
.