SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hải Sản Khô

400,000 VNĐ
75,000 VNĐ140,000 VNĐ

Cá, Mực 1 nắng

MỰC MỘT NẮNG (MỰC LÁ)

550,000 VNĐ

Cá khô các loại

KHÔ CÁ ĐUỐI TẨM

130,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

MỰC XÉ SỢI TẮC

80,000 VNĐ200,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

VI CÁ TẨM GIA VỊ ĂN LIỀN

70,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

MỰC RIM SA TẾ

75,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

MỰC TẨM GIA VỊ SIZE LỚN

580,000 VNĐ
440,000 VNĐ
173,000 VNĐ345,000 VNĐ
100,000 VNĐ

Mực khô, mực muối

MỰC MUỐI LẠT SIZE TRUNG

140,000 VNĐ

Mực khô, mực muối

MỰC MUỐI SIZE NHỎ

120,000 VNĐ

Mực khô, mực muối

MỰC KHÔ CÂU SIZE 35 CON/1KG

425,000 VNĐ

Mực khô, mực muối

MỰC KHÔ CÂU SIZE 29 CON/1KG

475,000 VNĐ
550,000 VNĐ
325,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

MỰC TẨM XÉ

130,000 VNĐ
175,000 VNĐ

Cá khô các loại

CÁ CHAI KHÔ NHA TRANG, 500G

149,000 VNĐ
150,000 VNĐ

Cá khô các loại

KHÔ CÁ MAI NHA TRANG

170,000 VNĐ

Cá khô các loại

KHÔ CÁ HỐ TẨM

100,000 VNĐ
80,000 VNĐ

Cá khô các loại

CÁ CƠM KHÔ SĂN

95,000 VNĐ

Cá, Mực 1 nắng

MỰC 1 NẮNG (MỰC ỐNG)

750,000 VNĐ

Cá, Mực 1 nắng

CÁ THU 1 NẮNG

260,000 VNĐ
80,000 VNĐ

Cá khô các loại

CÁ ĐỔNG TẨM GIA VỊ

80,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

CÁ SƠN THÓC ĂN LIỀN

75,000 VNĐ

Cá khô các loại

CÁ MÚ KHÔ NHA TRANG

70,000 VNĐ140,000 VNĐ

Cá khô các loại

CÁ BÒ DA TẨM VỊ

75,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

CÁ BÒ DA ĂN LIỀN

75,000 VNĐ

Cá khô các loại

CÁ CƠM TRỔNG

180,000 VNĐ

Cá khô các loại

CÁ CHỈ VÀNG

120,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

CÁ CƠM MỜM RIM GIÒN

60,000 VNĐ
75,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

GHẸ SỮA RAM NHA TRANG

50,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

CÁ MAI SỐT CHANH DÂY

75,000 VNĐ175,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

CÁ BỐNG CẮT NƯỚNG

80,000 VNĐ190,000 VNĐ

Cá khô các loại

CÁ CƠM MỜM SỮA

125,000 VNĐ
450,000 VNĐ

Mực khô, mực muối

MỰC KHÔ CÂU SIZE 20 CON 1KG

490,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

MỰC RIM ME NHA TRANG

80,000 VNĐ

Hải sản ăn liền

MỰC TẨM GIA VỊ SIZE NHỎ

160,000 VNĐ380,000 VNĐ

ĐẶC SẢN

135,000 VNĐ520,000 VNĐ

Muối, Mắm Đặc Sản

MẮM CÁ THU NHA TRANG NGUYÊN LÁT

90,000 VNĐ

Muối, Mắm Đặc Sản

MẮM RUỘT CÁ NHA TRANG

65,000 VNĐ

Bánh kẹo đặc sản

BÁNH TRÁNG ĐẬU PHỘNG

30,000 VNĐ
280,000 VNĐ
180,000 VNĐ

Muối, Mắm Đặc Sản

NƯỚC MẮM 584 25 độ Đạm

160,000 VNĐ

Muối, Mắm Đặc Sản

MUỐI LÁ É NHA TRANG, hộp 100G

13,000 VNĐ

Muối, Mắm Đặc Sản

MUỐI ỚT CHANH 250G

20,000 VNĐ

Bánh kẹo đặc sản

XOÀI SẤY DẺO NGUYÊN MIẾNG

115,000 VNĐ
70,000 VNĐ
30,000 VNĐ

Muối, Mắm Đặc Sản

MẮM CÁ THU XAY NHA TRANG

95,000 VNĐ

Muối, Mắm Đặc Sản

MẮM RUỐC NHA TRANG

50,000 VNĐ
85,000 VNĐ

Bánh kẹo đặc sản

BÁNH TRÁNG NGỌT MÈ GỪNG

35,000 VNĐ

Muối, Mắm Đặc Sản

MUỐI ỚT CHANH 150G

13,000 VNĐ

Bánh kẹo đặc sản

BÁNH XOÀI NHA TRANG

20,000 VNĐ

Bánh kẹo đặc sản

HẠT ĐÁC RIM

70,000 VNĐ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

XEM TĂT CẢ