Yến Sào Thô

Showing all 3 results

Yến sào thô nguyên tổ cao cấp được thu hoạch từ nhà yến Nha Trang, Khánh Hòa. Sau khi thu hoạch, yến sẽ được lựa chọn và đóng hộp.
Sở dĩ gọi là thô vì yến chưa qua tinh chế, tổ yến vẫn còn lông khá nhiều. Người mua sẽ trực tiếp gắp lông yên rồi mới sử dụng.
.
.
.
.