Khô cá hố lạt không tẩm gia vị, gói 500 gram [seavy nha trang]

130,000 VNĐ