Mực 1 nắng Nha Trang loại mực ống dẻo lột da, gói 1kg

780.000VNĐ

Mực 1 nắng dẻo lột da, mực ống

  • Trọng lượng:  1kg
Đối với sản phẩm của SEAVY bạn cần phải chuyển khoản trước 50% chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn
.
.
.
.