Mực khô lớn đại, 6 đến 8 con kg, gói 500 gram

700.000VNĐ

Đối với sản phẩm của SEAVY bạn cần phải chuyển khoản trước 50% chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn
.
.
.
.